Minden hasznos információ egy helyen a BiReg-ről!

Itt megtalálsz mindent, amit a BIREGről tudni kell és tudni szeretnél

Mi a BiReg?

Előzetes Elektronikus Engedélyregisztrációs Rendszer, vagyis díj ellenében végzett közúti fuvarfeladatokhoz tartozó engedély kötelezettség. A regisztrációs kötelezettségek a szállítmány feladóira, illetve a címzettjeire is vonatkozhatnak.

Az rendszer létrejöttének célja az engedélyköteles nemzetközi közúti áruszállításhoz használt bilaterális és multilaterális engedélyek jogszerű felhasználásának ellenőrzése és nyomon követhetősége. Minden CEMT, bilaterális fuvarozási tevékenységet végző tehergépjármű üzembentartójának regisztrálni kell az új rendszerben, bizonyos esetekben a közösségi engedéllyel rendelkező EU-s vállalkozónak is regisztrálni kell az új rendszerben.

Ez azt jelenti, hogy a BIREG rendszerben:

 • az árufuvarozók,
 • a fuvarok feladói és
 • a szállítmányok címzettjei is érintettek.

2021. február 1-jétől a regisztráció hiányát 800 ezer forintos bírsággal sújtják, emellett a felrakó és lerakóhely 300 ezer forintra büntethető, ha elmulasztja az engedélyek ellenőrzését. A BiReg rendszerben azokat a fuvarfeladatokat tekintjük engedélykötelesnek, melyhez kétoldalú egyezmény alapján kiadott árufuvarozói engedély (a továbbiakban: bilaterális engedély), CEMT engedély vagy kabotázs engedély szükséges.

Cégek regisztrációs kötelezettsége

 • Díj ellenében nemzetközi forgalomban árut fuvarozó, 3,5 tonnát meghaladó tehergépjárművel. EU-n kívüli CEMT vagy bilaterális engedélyhez kötött fuvarok esetén.
 • Saját számlás, nemzetközi forgalomban közlekedő áruszállítónak, ha a tehergépjármű meghaladja a 3,5 tonnát. EU-n kívüli CEMT vagy bilaterális engedélyhez kötött fuvarok esetén.
 • Külföldi székhelyű fuvarozó cégnek, MINDEN engedélyköteles és kabotázs fuvart regisztrálni kell.

Fuvarok regisztrációs kötelezettsége

A rendszer mind a külföldi, mind a magyar szállítmányozó társaságokra vonatkozik. Regisztrálniuk kell azoknak, akik díjazás ellenében nemzetközi közúti árutovábbítást végeznek 3,5 tonnánál nagyobb össztömegű tehergépjárművel, akik saját számlás nemzetközi közúti áruszállítást végeznek 7,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépjárművel, valamint azoknak is, akik Magyarország területén kabotázst végeznek.

Fontos: az üresjáratokat is regisztrálni kell.

Magyarországra irányuló fuvarozási művelet esetén Magyarország területére történő belépés előtt, vagy Magyarországról induló fuvarozási művelet esetén Magyarország területén történő felrakodás megkezdése előtt.

Regisztráció köteles:

 • Magyar fuvarozó unión kívülre szállít árut Magyarországról CEMT-engedéllyel
 • Magyar fuvarozó unión kívülről hoz árut Magyarországra CEMT-engedéllyel
 • EU egy tagállamának fuvarozója szállít Magyarországról EU-n kívülre CEMT vagy bilaterális engedéllyel
 • EU-n kívülről hoz árut Magyarországra CEMT vagy bilaterális engedéllyel
 • EU-n kívüli fuvarozó szállít árut Magyarországra, Magyarországról vagy Magyarországon keresztül CEMT vagy bilaterális engedéllyel
 • EU egy tagállamának fuvarozója végez kabotázs fuvarfeladatot közösségi engedéllyel
 • Magyar fuvarozónak csak abban az esetben kell regisztrálnia, ha M.o.-ról olyan fuvart indít el, aminél a fuvar magam engedélyköteles és ezt CEMT engedéllyel fogja végezni, mert a CEMT engedély sajátossága, hogy a felrakó helytől a lerakó helyig végig kell kísérnie az árut, azaz már a felrakó helyen már rendelkezésre kell állnia az engedélynek.

A sikeresen elmentett fuvarregisztrációhoz a rendszer egy BiReg azonosítót és QR kódot generál, mely az ügyintéző e-mail címére levélben is elküldésre kerül.

Regisztrációköteles fuvarfeladatok eseményrögzítései

Az egyes fuvarregisztrációhoz eseményeket kell rögzíteni, amennyiben engedélyköteles a  fuvarfeladat. Az eseményrögzítés kabotázsművelet esetén is kötelező, ekkor a kabotázst megelőző Magyarországra irányuló fuvarfeladat és a Magyarország elhagyására irányuló nemzetközi fuvarfeladathoz tartozóan is eseményrögzítési kötelezettség áll fenn.

 Az események fajtái:

 • Magyarország területére történő belépés, 
 • Magyarország területén történő lerakodás, 
 • Magyarország területén történő felrakodás, 
 • Magyarország területéről történő kilépés. 

Az eseményrögzítés megegyezik a jelenlegi engedélykezelési kötelezettséggel.

Nincs regisztrációs kötelezettsége

 • Unión kívül bilaterális engedéllyel fuvarfeladatot végző magyar fuvarozónak
 • Magyar fuvarozónak reigsztrációs kötelezettsége nincs, kivéve ha Magyarországról olyan fuvart indít el, aminél a fuvar magam engedélyköteles és ezt CEMT engedéllyel fogja végezni, mert a CEMT engedély sajátossága, hogy a felrakó helytől a lerakó helyig végig kell kísérnie az árut, azaz már a felrakó helyen már rendelkezésre kell állnia az engedélynek. 
 • Angolok engedélymentesek fuvarozs tekintetében, egyedül a kabotázsfuvarozást kell bejelenteni
 • EU tagállami honosságú tranzit vagy loco fuvarnak
 • Az újabb módosítás a közösségi engedéllyel végzett fuvarfeladatok esetében megszünteti a regisztrációs és fuvar bejelentési kötelezettséget a BiReg rendszerben.

Az áru fel- és lerakójának kötelezettségei

 • Engedélykezelési és engedély megőrzési kötelezettség (1 év)
 • Bejelentés – ha olyan fuvar érkezik, amely nem rendelkezik megfelelő engedélyekkel a fuvarfeladat elvégzéséhez, azokat az ellenőrző hatóságnál be kell jelenteni
 • Regisztráció meglétének ellenőrzési kötelezettsége – a fuvarozó regisztrációjának visszaigazolásakor kapott e-mail ellenőrzése

2021. július 1-jétől megváltozik a fuvarok engedélykezelési módja, nem kell papír alapon rögzíteni, ez beépül a BiReg rendszerbe (fel-lerakás helye, ideje, kilométeróra állása). Valamint, oda kell feltölteni a CMR-t, így a megőrzési kötelezettség papír alapon megszűnik.

Tipp: Arra figyelni kell, hogy az engedélyek ellenőrzésekor maga a BiReg szám nem elegendő, a hozzá tartozó adatokat is ellenőrizni kell, úgy teljes ez a kötelezettség. A regisztrációs e-mailt nézzük inkább, hogy biztosan arra az adott fuvarfeladatra vonatkozzon a BiReg szám. A regisztrációs e-mailnek sofőrnél meg kell lennie! 

Bírság

A nyilvántartásba vétel elmulasztását engedély nélküli szállításnaktekintik, ami szabálysértésnek számít Magyarországon, és 800.000 forint pénzbírsággal sújtható. A fel- és lerakodóhelyre 300.000 forint pénzbírság róható ki, ha nem ellenőrzi az engedélyeket.       

A hatóságoknak jogukban áll lefoglalni egy járművet, ha egy vállalat ismételten megsérti a rendeletet.  

Mivel a jogszabályok előírják a rakodóhelyek számára a BiReg rendszerbe történő regisztráció megerősítésének ellenőrzését is, az engedélyek regisztrálásának többszöri elmulasztása vagy szabálytalan felhasználása a magyar árufuvarozási piacról való teljes kitiltást eredményezhet. 

Példák

Példák regisztráció köteles fuvarról:

 • Magyar fuvarozó Oroszországból hoz árut Magyarországra CEMT-engedéllyel
 • Lengyel fuvarozó szállít árut Magyarországról Oroszországba
 • Magyar fuvarozó Magyarországról szállít árut Ukrajnába
 • Oroszországról Magyarországra tartó fuvarfeladat, amelyet Fehérorosz fuvarozó végez
 • Román fuvarozó szállít árut Törökországból Magyarországra
 • Belarusz fuvarozó szállít árut Fehéroroszországból Magyarországra
 • Török fuvarozó szállít árut Magyarországról Törökországba
 • Ukrán fuvarozó szállít árut Ukrajnából Olaszországba magyarországi tranzittal
 • Német fuvarozó Magyarországról Ukrajnába akar fuvarozni, akkor ő egy 3. országos fuvarozást végez M.o.-ról és a németnek ez engedélyköteles fuvar – hiába EU tagállam, nem tranzit és nem loco fuvar (?) hanem 3. országost 

Egyéb hasznos információ

 • Ha a regisztrált fuvarnál kiderül, hogy mégsem jól adták meg azt, hogy hova viszik az árut, új fuvar regisztrációja ajánlott az esetleges bonyodalom elkerülése érdekében az ellenőrzésnél. A korábbi regisztráció törölhető
 • Magyar honosságú járművel Törökországból Németországba fuvaroz CEMT engedéllyel akkor regisztrációköteles
 • Rendszámot nem lehet fuvarfeladat közben módosítani
 • Vontatócsere esetén egy új regisztrációt ajánlott
 • Ha elromlik a jármű és át kell pakolni, akkor új regisztrációt kell csinálni és törölni az előzőt
 • Ha probléma adódik a regisztrációval, a lerakóhely leszedheti a járművet, azonban az okmányokat lehetőleg ne adják vissza, amíg ki nem ér a hatóság, kivéve ha a hatóság másképp rendelkezik

Technikai információk a rendszerről

 • A BiReg rendszer magyar, angol, német és orosz nyelven érhető el. 
 • A támogatott böngészők: Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari